ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις στις 16/6/2023 ενάντια στον ν.4557/2018.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Η κυβέρνηση,εφαρμόζοντας τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ ν.4557/2018 πουενσωματώνει οδηγία της Ε.Ε. από το 2018, η οποία αφορά στην «πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», εισάγει την υποχρέωση της «δέουσας επιμέλειας» που πρέπει να τηρούν οι λογιστές έναντι των φορολογουμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από