• Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής ( https://elepa.gr/ )
  • Ένωση Λογιστών Θεσσαλονίκης ( https://elthess.gr/ )
  • Σωματείο Εργαζομένων ΣΟΛ Crowe
  • Σωματείο Εργαζομένων Deloitte (DACC)
  • Σύλλογος Λογιστών Ν. Λάρισας ( https://www.elnl.gr/ )
  • Σύλλογος Λογιστών & Β. Λογιστών Ν. Τρικάλων
  • Σύλλογος Λογιστών Ν. Άρτας
  • Ένωση Λογιστών Κέρκυρας
  • Ένωση Λογιστών Ν. Αχαΐας