Το Δ.Σ. της ΠΟΛ αποτελείται από 11 εκλεγμένους συναδέλφους

 • Δράκος Κωνσταντίνος  – Πρόεδρος ΔΣ ΠΟΛ
 • Ζαμπέτα Έλσα                  – Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΟΛ
 • Νότας Νικόλαος               – Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΟΛ
 • Καπαρού Αλεξάνδρα       – Ταμίας ΔΣ ΠΟΛ
 • Χασιώτης Μιχάλης          – Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΠΟΛ
 • Παπαδούλη Νεκταρία   – Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας ΔΣ ΠΟΛ
 • Τσακίρη Αναστασία         – Έφορος ΔΣ ΠΟΛ
 • Καραγιάννη Σωτηρία     – Μέλος ΔΣ ΠΟΛ
 • Παπαδοπούλου Ιωάννα – Μέλος ΔΣ ΠΟΛ
 • Τσολάκος Ιωάννης           – Μέλος ΔΣ ΠΟΛ
 • Βλάχος Γεώργιος              – Μέλος ΔΣ ΠΟΛ