Το Δ.Σ. της ΠΟΛ αποτελείται από 11 εκλεγμένους συναδέλφους

 • Καπαρού Αλεξάνδρα – Πρόεδρος ΔΣ ΠΟΛ
 • Παπαδούλη Νεκταρία   – Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΟΛ
 • Νότας Νικόλαος       – Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΟΛ
 • Κίτσου Ευδοκία (Κάκια)     – Ταμίας ΔΣ ΠΟΛ
 • Χασιώτης Μιχάλης          – Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΠΟΛ
 • Τζιφρής Χρυσόστομος – Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας ΔΣ ΠΟΛ
 • Τσακίρη Αναστασία   – Έφορος ΔΣ ΠΟΛ
 • Κατσίβελος Γεώργιος    – Μέλος ΔΣ ΠΟΛ
 • Κυπριώτης Λάμπρος  – Μέλος ΔΣ ΠΟΛ
 • Νταής Ανδρέας     – Μέλος ΔΣ ΠΟΛ
 • Τσιαπάρας Κωνσταντίνος        – Μέλος ΔΣ ΠΟΛ