Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών (Π.Ο.Λ.) αποφάσισε τη σύγκληση του 31ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της ΠΟΛ. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 στην αίθουσα «Ν. ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗΣ» της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (Ε.Λ.Ε.Π.Α.), Κάνιγγος 27, Αθήνα, με θέματα:.

  • Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού.
  • Αλλαγές στο Καταστατικό της ΠΟΛ.
  • Ανάπτυξη της ΠΟΛ. Μαζικοποίηση σωματείων μας και ίδρυση νέων.
  • Ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο (εντατικοποίηση, ωράριο, mydata, αντεργατικοί νόμοι, κατάσταση κλάδου). Οργάνωση παρέμβασης της ΠΟΛ.
  • Προγραμματισμός δράσης για τα επόμενα δυο χρόνια με άξονα τον αγώνα για υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ.
  • Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και αντιπροσώπων για το συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε.
  • Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Όλοι μας πρέπει να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το Συνέδριο της Π.Ο.Λ., να αποτελέσει ένα ζωντανό βήμα προβληματισμού και χάραξης μιας ταξικής αγωνιστικής – συλλογικής πορείας.

Έχουμε ανάγκη από τη συμμετοχή στην όλη προσυνεδριακή και τη συνεδριακή διαδικασία όλων των συναδέλφων. Προτείνουμε να γίνουν ειδικές για το σκοπό αυτό συζητήσεις – συσκέψεις ή και συνελεύσεις των μελών στα σωματεία και ειδικά των Αντιπροσώπων, ώστε να μεταφερθούν στο Συνέδριο όλες οι απόψεις, οι προτάσεις, οι προβληματισμοί και η πείρα από το κάθε σωματείο μέλος.

Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή νέων συναδέλφων.