Προς τον

1. Υπουργό Οικονομικών

2. Υφυπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.  Αν. Υπουργό Οικονομικών

2.  Γενικό Διευθυντή Φορολογίας

  • Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών
  • Δ/νση Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Παράταση ημερομηνίας υποβολής Φορολογικών δηλώσεων Φ.Π. και Ν.Π. μέχρι 30/9/2023

Κύριε Υπουργέ,

Για ακόμη μια φορά οι λογιστές βρισκόμαστε υπό αφόρητη πίεση και βάρη. Είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε με τέτοια ένταση, χρονική και ψυχολογική πίεση, που έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην υγεία μας και στην εργασία μας. Παρότι είναι πάγιο αίτημά μας η προθεσμία τεσσάρων μηνών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια είμαστε αναγκασμένοι να ζητούμε παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αυτό είναι αποτέλεσμα των αναρίθμητων προβλημάτων, των τεχνικών δυσλειτουργιών του συστήματος καθώς και των επιπλέον βαρών και διαδικασιών του «επιτελικού κράτους» που φορτώνονται στις πλάτες μας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Την -σύνηθες για τα τελευταία χρόνια- μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή όλων των βεβαιώσεων από τους δημόσιους φορείς.
  • Την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα νομικά πρόσωπα με καθυστέρηση πλέον των 2 μηνών (17/05/2023).
  • Την έκδοση εγκυκλίων με μεγάλη καθυστέρηση, πχ την εγκύκλιο «εξαιρέσεως από το τέλος επιτηδεύματος φορολογικού έτους 2022» που εκδόθηκε προ ολίγων ημερών.
  • Τα προβλήματα και φέτος στην εφαρμογή των mydata στις δηλώσεις.
  • Το σύνολο των πλατφορμών που προσθέτει όγκο δουλειάς στον κλάδο (marketpass, κοινωνικός τουρισμός, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.).
  • Την πληθώρα των υπόλοιπων υποχρεώσεων που έχουμε μέχρι τέλος Ιουλίου.

Όλοι καταλαβαίνουμε –πλην του Υπουργείου- πως δεν επαρκεί η τρέχουσα προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ακόμα και αν δουλέψουμε νυχθημερόν. Επίσης δεν αρκεί μια ολιγοήμερη, εντός του Αυγούστου, παράταση. Έχουμε και εμείς οι λογιστές δικαίωμα στις διακοπές και την ξεκούραση. Τέλος δεν γίνεται οι παρατάσεις να ανακοινώνονται στο «παρά 5» γιατί μέχρι τότε έχουμε εξαντληθεί σωματικά και ψυχολογικά από την εντατικοποίηση της εργασίας μας, στην προσπάθεια μας να φέρουμε εις πέρας έναν πολύ μεγάλο όγκο εργασιών σε πολύ στενά χρονικά πλαίσια.

Κριτήριο για εμάς είναι οι ανάγκες των εργαζόμενων του κλάδου. Η μείωση του ωραρίου, το δικαίωμα στην ξεκούραση, η προστασία της υγείας (φυσικής και ψυχικής).

Απαιτούμε την άμεση ανακοίνωση παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων ΝΠ και ΦΠ μέχρι 30/09/2023 και όλων των υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γενικός Γραμματέας

             Κωνσταντίνος Δράκος                                                                    Μιχάλης Χασιώτης