Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση,εφαρμόζοντας τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ ν.4557/2018 που ενσωματώνει οδηγία της Ε.Ε. από το 2018, η οποία αφορά στην «πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», εισάγει την υποχρέωση της «δέουσας επιμέλειας» που πρέπει να τηρούν οι λογιστές έναντι των φορολογουμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων επαγγελμάτων, οι λογιστές, οι ορκωτοί λογιστές, οι φοροτεχνικοί σύμβουλοι κ.α. είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές με τους πελάτες τους να εξακριβώνουν και να επαληθεύουν την ταυτότητα του πελάτη αλλά και του «πραγματικού δικαιούχου», να εξετάζουν «ενδελεχώς» τις διάφορες συναλλαγές, ενώ όσες κρίνουν ότι είναι «ύποπτες» υποχρεούνται να τις αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές, αναλαμβάνοντας το ρόλο της οικονομικής αστυνομίας!

Ο πολύ μεγάλος όγκος εργασίας που προστίθεται με αυτό το νόμο στον ήδη επιβαρυμένο όγκο των εργαζομένων του κλάδου, που συνεχώς αυξάνεται, χειροτερεύει ακόμα περισσότερο τα ατελείωτα ωράρια εργασίας. Το μόνιμο πρόβλημα της μη ύπαρξης ΣΣΕ (με ευθύνη των εργοδοτικών φορέων και όλων των τελευταίων κυβερνήσεων) που να προστατεύει το ωράριο και τις συνθήκες εργασίας ξεπροβάλει σε κάθε πτυχή της εργασίας μας.

Παράλληλα αλλάζει το αντικείμενο εργασίας αφού μετατρέπει τον εργαζόμενο (ο οποίος πρακτικά βρίσκεται σε εξαρτημένη θέση) σε μηχανισμό παρακολούθησης και αστυνόμευσης. Και ως κερασάκι προβλέπεται και σχετικό «ποινολόγιο» με εξοντωτικά πρόστιμα, αφού αδυναμία συμμόρφωσης με αυτό το πλαίσιο, μπορεί να οδηγήσει τις κρατικές αρχές να θεωρήσουν ακόμα και ως συνεργό σε υπόθεση φοροδιαφυγής τον λογιστή/φοροτεχνικό!

Ως Πανελληνία Ομοσπονδία Λογιστών γνωρίζουμε ότι το πραγματικό «ξέπλυμα χρήματος» και η «χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» είναι φαινόμενα σύμφυτα και τροφοδοτούμενα από το σύστημα της εκμετάλλευσης και από το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους. Ο νόμος σε καμία περίπτωση δεν συγκρούεται με αυτά. Πως να αντιμετωπιστεί άλλωστε το «ξέπλυμα» από τη στιγμή που επιτρέπεται να γίνεται νόμιμα από τους επιχειρηματικούς ομίλους; Όπως με τη νόμιμη λειτουργία τωνoffshore εταιρειών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους φορολογικούς παραδείσους και εντός της ΕΕ, και την κυριαρχία της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων κ.ά.

Γνωρίζουμε επίσης ότι ο όρος «τρομοκρατία» για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια έννοια-λάστιχο που μπορεί να περιλαμβάνει τους αγώνες του εργατικού – λαϊκού κινήματος, τη λειτουργία και δραστηριότητα των σωματείων και να αξιοποιείται για την περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και για την ποινικοποίηση της ριζοσπαστικής -όπως λένε- ιδεολογίας. Με τον νόμο 4557/18 ορίζουν ότι σωματεία, φορείς και κόμματα είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν πραγματικό δικαιούχο της περιουσίας και των συναλλαγών τους. Έτσι διευκολύνεται η συλλογή και ανταλλαγή των στοιχείων τόσο μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών όσο και ανάμεσα στα κράτη-μέλη που αποδεικνύονται «χρήσιμες» μόνο για να εξυπηρετούν άλλες, ομολογημένες και μη, στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των αστικών κυβερνήσεων. Ο ν.4557/18 είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα του νομικού πλαισίου που αξιοποιείται εναντίον του εργατικού-λαϊκού κινήματος, δίπλα στον νόμο Χρυσοχοϊδη για την απαγόρευση και καταστολή κινητοποιήσεων, δίπλα στον νόμο ΣΥΡΙΖΑ για ιδιώνυμο αδίκημα όσων κινητοποιούνται ενάντια στους πλειστηριασμούς.

Η θέση των εργαζόμενων στον κλάδο των λογιστικών, ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε δουλεύουν με εξαρτημένη σχέση είτε με μπλοκάκι θα δουν τις συνθήκες εργασίας τους να χειροτερεύουν, με αύξηση των ωραρίων αλλά και των ευθυνών τους με σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν προστατεύεται από καμία πλευρά. Είναι γνωστές άλλωστε οι περιπτώσεις που για διάφορες «παρατυπίες» των μεγαλοεργοδοτών οι «μεγάλοι παίκτες» βγαίνουν «λάδι» και η ευθύνη μεταφέρεται στους υπαλλήλους.

Ταυτόχρονα οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι του κλάδου θα νιώσουν ακόμα πιο έντονα την πίεση για κλείσιμο και αφανισμό αφού αυτή η εξέλιξη αντικειμενικά ενισχύει τις μεγάλες εταιρίες του κλάδου που μπορούν να σηκώσουν τον όγκο αυτής της εργασίας μετακυλίοντάς την στους εργαζομένους.

Η ΠΟΛ και η ΕΛΕΠΑ:

  • Στηρίζουμε το αίτημα για κατάργηση του ν 4557/2018 και των υπουργικών διατάξεων που ακολούθησαν καθώς και την ανάκληση των εντολών ελέγχου που έχουν εκδοθεί για τους λογιστές
  • Στηρίζουμε την κινητοποίηση την Παρασκευή 7/7/2023 στις 13.00, στο Σύνταγμα
  • καλούμε όλους τους συνάδελφους μισθωτούς και με «μπλοκάκι» να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να γίνουν μέλη στα σωματεία και να παλέψουμε από κοινού για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για προστασία του ωραρίου, του εισοδήματος και των δικαιωμάτων μας.

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ