Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους στο οργανωμένο τμήμα του κλάδου μας. Καλωσορίζουμε τα 2 νέα επιχειρησιακά σωματεία στην δύναμη της ΠΟΛ.

Το βήμα της οργάνωσής σας είναι βήμα και παράδειγμα για όλους μας, για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου πανελλαδικά. Με υπομονή και επιμονή να βαδίσουμε μαζί το δίκαιο δρόμο της υπεράσπισης της ζωής που μας αξίζει!

Όπου υπάρχουν σωματεία που αναπτύσσουν δράση για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων, τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα για τους εργαζόμενους!

Σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους οι εργαζόμενοι με το σωματείο τους μπορούν:

-Να βάλουν φρένο στην καταπάτηση των δικαιωμάτων τους

-Να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβής

-Να απαιτήσουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας

-Να υπογράψουν επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας που να βελτιώνει την εργασιακή τους ζωή

Η ύπαρξη σωματείων σε περισσότερους χώρους δουλειάς δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις για να υπογράψει η Ομοσπονδία μας κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, με κατοχύρωση 7ωρου-5νθημερου-35ωρου.

Έχουμε μεγάλη και ακλόνητη εμπιστοσύνη στους συναδέλφους όλου του κλάδου ότι θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο της οργάνωσης και σε άλλους χώρους δουλειάς. Η ΠΟΛ και η ΕΛΕΠΑ δηλώνουμε ότι θα βοηθήσουμε με κάθε τρόπο σε αυτό το εγχείρημα.

Απευθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής και μαζικοποίησης των σωματείων, κλαδικών και επιχειρησιακών, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να γίνουν μέλη τους!