Το μπλοκ της Ε.Λ. Λάρισας
Το μπλοκ της Ε.Λ. Λάρισας
Το μπλοκ της Ε.Λ. Κερκυρας

Από τις Πρωινές εξορμήσεις στην Θεσσαλονίκη