Προς:

Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα Χρήστο

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Χατζηδάκη Κωνσταντίνο

Διοικητή ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Διοικητή e-ΕΦΚΑ, κ. Δουφεξή Παναγιώτη

Κοινοποίηση: Σωματεία μέλη της ΠΟΛ

Κύριοι,

Τα -αναμενόμενα εδώ και μέρες- άσχημα καιρικά φαινόμενα σε συνδυασμό με την ανεπάρκειατου κρατικού μηχανισμού (όταν πρόκειται για την προστασία της ζωής του λαού) οδήγησαν σεμεγάλα προβλήματα και τεράστια ταλαιπωρία.Λόγω της κακοκαιρίας, της ανάγκης διασφάλισης της ασφάλειας των εργαζομένων που δενμπορούν να πάνε στην εργασία τους αλλά και της ανακοίνωσης της κυβέρνησης για κήρυξη τηςΤρίτης 25/1/2022 ως έκτακτης μέρας αργίας, ως εκ τούτου μη εργάσιμης μέρας, κρίνεταιαπαραίτητο να ανακοινωθεί άμεσα από μέρους σας παράταση όλων των δηλωτικώνυποχρεώσεων των επόμενων ημερών ανεξαρτήτως φύσεως τουλάχιστον έως την Παρασκευή 4Φεβρουαρίου.

Το ΔΣ, 24.1.2022