Συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΛ όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του 30ο Συνέδριο με σκοπό την συγκρότηση του νέου ΔΣ.

Παίρνοντας το λόγο ο συνάδελφος Δράκος Κωνσταντίνος, αφού εκτίμησε σαν θετική την όλη διεξαγωγή των εργασιών του 30ου Συνεδρίου για τον κλάδο, πρότεινε τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναλογική και αντιπροσωπευτική βάση, σύμφωνα με τη δύναμη κάθε συνδυασμού στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έπειτα από συζήτηση και ψηφοφορία η σύνθεση του νέου ΔΣ είναι:

Πρόεδρος:                                 Δράκος Κωνσταντίνος

Α΄ Αντιπρόεδρος:                     Παπαδούλη Νεκταρία 

Γεν. Γραμματέας:                   Χασιώτης Μιχαήλ

Ταμίας:                                       Καραγιάννη Σωτηρία 

Β΄ Αντιπρόεδρος:                     Καπαρού Αλεξάνδρα 

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:      Νότας Νικόλαος

Έφορος:                                     Παπαδοπούλου Ιωάννα 

Μέλη:                                          Ζαμπέτα Ελισάβετ

                                                      Κυπριώτης Λάμπρος 

                                                      Παππάς Κωνσταντίνος 

                                                      Τσακίρη Αναστασία

Το ΔΣ συζήτησε διάφορα τρέχοντα θέματα του κλάδου και θα συνεδριάσειεκ νέου σε άμεσο χρόνο προκείμενου να συζητήσει τον προγραμματισμό δράσης με βάση της αποφάσεις του 30ου Συνεδρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔΣ