Προς:

1. Υπουργό Οικονομικών

2. Υφυπουργό Οικονομικών

Κοινοποίηση:

1.  Αν. Υπουργό Οικονομικών

2.  Γενικό Διευθυντή Φορολογίας

  • ΓενικήΓραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών
  • Δ/νση Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα: Σχετικά με τα myDATA και τις Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Κύριε Υπουργέ,

Για ακόμη μία χρονιά, οι συνάδελφοι λογιστές είναι σε ένα συνεχές κυνήγι ημερομηνιών προκειμένου να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο δουλειάς,στον οποίο συμβάλει και η εφαρμογή της myDATA, η όποια εξακολουθεί να παρουσιάζει μια σειρά από προβλήματα. Θυμίζουμε ότι ακόμα και ελάχιστες μέρες πριν,στις 27Μαΐου, ανακοινωθήκαν εκ νέου οδηγίες. Προ ημερών η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, στην πλατφόρμα myDATA ως τις 15 Ιουνίου 2022.

Ο τεράστιος όγκος εργασίας για τις Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30 Ιουνίου και για την ενημέρωση των myDATA έως 15 Ιουνίου, σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που απορρέουν από το αντικείμενό μας, έχουν επιφέρει κατακόρυφη αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας μας και ατελείωτα ωράριαπου κατά κανόνα είναι απλήρωτα.

Κυριολεκτικά οι συνάδελφοι μας, υπό την πίεση αυτή, εργάζονται καθημερινά από το ξημέρωμα μέχρι αργά το βράδυ, χωρίς Κυριακές και αργίες, χωρίς διακοπές προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις και κατά παράβαση της εργασιακής νομοθεσίας.

Βάσει των παραπάνω καθώς και του γεγονότος ότι στις Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων -και όχι μόνο- παρουσιάζεται καθυστέρηση λόγω της απαιτούμενης επικαιροποίησης των στοιχείων των φυσικών προσώπων διεκδικούμε άμεσα:

  • Αναβολή της υποχρεωτικότητας των myDATA για το έτος 2022 και επανεξέταση για το έτος 2023, με αρχικό στάδιο την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Παράταση -η οποία να ανακοινωθεί έγκαιρα- της υποβολής των εσόδων myDATA για το 2021 έως  31/12/2022.
  • Παράταση -ηοποία να ανακοινωθεί έγκαιρα-της υποβολήςΔηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων έως 29/7/2022.

Παράλληλα, η ΠΟΛ διεκδικεί υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να προστατεύει το εισόδημα, το ωράριο και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων του κλάδου, ειδικά τώρα που η ακρίβεια έχει εκτοξευτεί.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γενικός Γραμματέας

Δράκος Κών/νος                                                                          Μιχάλης Χασιώτης