Κύριε Υπουργέ,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Ο κλάδος μας και οι εργαζόμενοι δέχονται τεράστια πίεση και καλείται να διεκπεραιώσει την παραπάνω εργασία παράλληλα με πολλά συνεχόμενα προβλήματα που παρουσιάζει το ηλεκτρονικό σύστημα, σε συνδυασμό με τον καθημερινό φόρτο εργασίας και τη σύμπτωση των ημερομηνιών με πολλές ακόμα υποχρεώσεις. Υπενθυμίζουμε το ιδιαιτέρως καθυστερημένο άνοιγμα της πλατφόρμας αλλά και την καθυστερημένη ανάρτηση στοιχείων απαραίτητων για την φορολογική ενημέρωση. Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η πανδημία στην καθημερινή μας εργασία καθώς επίσης και τις επιπτώσεις από την τρομακτική καταστροφή από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα.

Δεν μπορούν για ακόμα μια φορά οι Λογιστές να καλούνται να εργαστούν χωρίς ωράρια, χωρίς Κυριακές και αργίες, χωρίς διακοπές ώστε να απαλλαγεί το κράτος από τις υποχρεώσεις του. Κληθήκαμε όλη την περίοδο της πανδημίας να τα βγάλουμε πέρα με τις χιλιάδες αποφάσεις, τις νέες πλατφόρμες, με κίνδυνο την ζωή μας ώστε να ανταποκριθούμε στην εργασία μας.

Είναι επιβεβλημένη η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων τουλάχιστον μέχρι 30/9/2021, καθώς και η παράταση τουλάχιστον μέχρι 31/10/2021 για εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις των πυρόπληκτων περιοχών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γενικός Γραμματέας

Δράκος Κών/νος                                                                          Μιχάλης Χασιώτης