Κύριε Υπουργέ,

Στον κλάδο μας οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την διεκπεραίωση της εργασίας μας. Είναι πάγιο αίτημα της ΠΟΛ να καθιερωθούν χρόνοι διαλείμματος εντός του ωραρίου ώστε να αναπληρώνει ο εργαζόμενος τις δυνάμεις του καθώς και να αναγνωριστούν επαγγελματικές ασθένειες που απορρέουν από την φύση του επαγγέλματος μας.

Συμφώνα με την απόφαση του ΣΤ’ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ’ αριθμ. 540/2021 δικαίωσε εργαζόμενο διοικητικό υπάλληλο σε κρατικό νοσοκομείο της Αττικής για την μη χορήγηση διαλείμματος ο οποίος καθημερινά χειριζόταν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ήταν μπροστά από οθόνες – μη τήρηση της ευρωπαϊκή και ελληνικής νομοθεσίας (Οδηγία 90/270/ΕΟΚ και Π.Δ. 398/1994) για «την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία της υγείας των εργαζομένων».

Συγκεκριμένα ουδέποτε του χορηγήθηκε προβλεπόμενο ανά δίωρο διάλειμμα, αλλά ούτε ανά δύο ώρες εναλλακτικά απασχολήθηκε σε καθήκοντα χωρίς χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με οθόνη.

Η παραπάνω απόφαση ορίζει υποχρέωση στην εργοδοτική πλευρά «να προβεί σε ανάλυση και να αξιολογήσει τις θέσεις εργασίας και, μετά από διαβουλεύσεις με τους εργαζομένους ή και τους εκπροσώπους τους, να προβεί στον σχεδιασμό της δραστηριότητας των εργαζομένων, της κατηγορίας του ενάγοντος, ο οποίος χρησιμοποιούσε επί καθημερινής βάσεως πλήρως και αποκλειστικά οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, με τρόπο ώστε να εναλλάσσεται ανά δίωρο και για διάστημα μέχρι 15 λεπτών η εργασία αυτού ενώπιον της οθόνης, ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες απασχόλησής του, είτε με ανάθεση σε αυτόν άλλης δραστηριότητας είτε με τη χορήγηση διαλείμματος».

Μάλιστα, υπογραμμίζει το ΣτΕ ότι «ο χρόνος αυτός των ολιγόλεπτων διακοπών αποτελεί χρόνο εργασίας εντός του νόμιμου ωραρίου του εργαζομένου και όχι χρόνο ανάπαυσης αυτού, επιπλέον του ωραρίου απασχόλησής του, για τον οποίο ο εργαζόμενος, εφόσον μη νομίμως δεν του έχει χορηγηθεί ολιγόλεπτο διάλειμμα εργασίας, θα εδικαιούτο πρόσθετης αμοιβής».

Είναι σύνηθες συνάδελφοι μας σε λογιστήρια, λογιστικά γραφεία και ελεγκτικές εταιρείες κυριολεκτικά να μην σηκώνουν το κεφάλι από την οθόνη του υπολογιστή μέχρι και 16 ώρες την ημέρα λόγω της φύσης της δουλειάς μας, των πιεστικών προθεσμιών, της ανάληψης από μέρους μας εργασιών του κράτους κλπ.

Ενώ, λοιπόν θα περιμέναμε να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη για το ζήτημα αυτό και για τον κλάδο μας με ανησυχία διαβάζουμε την εγκύκλιο 64597/03.09.2021 που μεταξύ άλλων ορίζει :

«το διάλειμμα θα χορηγείται μετά από 4 ώρες εργασίας (αντί για 6 που ίσχυε πριν) και θα έχει ανώτατο όριο τα 30 λεπτά την ημέρα. Με τον τρόπο αυτό όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο αφενός καθίστανται ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του διαλείμματος στους εργαζόμενους και αφετέρου αποφεύγονται καταχρηστικές πρακτικές  όπως η χορήγηση μεγάλης διάρκειας διαλείμματος (π.χ. 1 ώρα ημερησίως), με αντίστοιχη επιμήκυνση του χρόνου εργασίας με τις ίδιες απολαβές. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι ο χρόνος του διαλείμματος δεν αποτελεί χρόνο εργασίας. Σε επιχειρήσεις στις οποίες λόγω της φύσης και της έντασης της εργασίας απαιτείται η χορήγηση διαλείμματος μεγαλύτερης διάρκειας των 30 λεπτών, αυτή είναι δυνατή στο πλαίσιο της διαβούλευσης, μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Το αποτέλεσμα της παραπάνω οδηγίας είναι η επιπλέον καταπόνηση της υγείας και ασφάλειας των συναδέλφων μας την περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας μας και την εκτόξευση των επαγγελματικών ασθενειών στον κλάδο μας.

Ζητούμε την καθιέρωση χρόνων διαλείμματος εντός του ωραρίου και επιθυμούμε συνάντηση μαζί σας για να εκθέσουμε τις απόψεις της ΠΟΛ επί του σοβαρού αυτού ζητήματος καθώς και των επαγγελματικών ασθενειών του κλάδου μας ώστε σε όσο το δυνατόν άμεσο χρόνο να υπάρξει ανάλογη πρόβλεψη και ρύθμιση των ζητημάτων αυτών.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γενικός Γραμματέας

Δράκος Κών/νος                                                                          Μιχάλης Χασιώτης